ประวัติความเป็นมา

บริษัท วีอาร์เค สเปคตรัม และ ชัชวาลย์อิเลคทรอนิคส์ จำกัดได้เติบโตใน ธุรกิจอุปกรณ์ มานานกว่า 25 ปี ภายใต้การบริหารงานของ นายวิโรจน์ อุฬารเสถียร ประธานบริษัท ฯ และทีมงานผู้นำบริษัทไปสู่จุดสูงสุดได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมมากมายทั้งในและต่างประเทศ นอก เหนือจากการเป็นผูผลิตและส่งออกรายใหญ่ ในเอเชียอาคเนย์ ด้วยการผลิตและ จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ตั้งแต่ส่วนประกอบย่อยไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป
แล้ว บริษัทยังรับออกแบบอุปกรณ์ในรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนีเนื่องจากบริษัทมีเครื่องมือการผลิตอันทรงประสิทธิภาพ
อย่างเตาหลอมที่สามารถควบคุมคุณภาพได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าบริษัท ฯ เป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรงจากอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัฯดำเนินธุรกิจมาได้ด้วยดี มีผลกำไรอย่างต่อ เนื่อง สินค้าได้รับการพัฒนากระทั่งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้การยอมรับ

เส้นทางการเดินทาง
HOME
PRODUCT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
:: About Us :: Product & Services :: Technical Support :: Contact Us